Aktuality

Hledáme budoucí online přepisovatele mluvené řeči se zrakovým postižením

sociální firma Transkript online, s.r.o. ve spolupráci s Českou unií neslyšících a občanským sdružením Tyflodrom hledá zájemce o proškolení a pracovní uplatnění v profesi online přepisovatele mluvené řeči.

Bližší informace o projektu a možnosti zapojení najdete zde.

Tyflodrom se stal partnerem projektu z oblasti sociálních inovací

Projekt s názvem Rozvoj a uplatnění specifických profesních předpokladů osob se zrakovým postižením v asistivních hlasových službách na trhu práce realizuje sociální firma Transkript online, s.r.o., která poskytuje služby online přepisu mluvené řeči osobám s postižením sluchu. Cílem tohoto projektu je zpřístupnit profesi online přepisovatele osobám s postižením zraku, rozšířit možnosti jejich pracovního uplatnění o novou profesi a posílením týmu online přepisovatelů reagovat na rostoucí poptávku po této službě ze strany osob s postižením sluchu.

Více o předkladateli a projektu najdete na adrese http://www.transkript.cz/index.php/projekty/profesni-prednosti-nevidomych

Tyflodrom, o.s. hledá dobrovolníky pro mladé lidi se zrakovým postižením

Tyflodrom, o.s. hledá dobrovolníky do programu „Spolu zažijeme víc" pro zrakově 
handicapované ve věku 15-30 let. Cílem tohoto programu je podpořit mladé lidi s postižením 
zraku při aktivním trávení volného času formou spolupráce s dobrovolníky. Program je 
realizován na území Prahy.

Děkujeme Nadaci VINCI v České republice

Děkujeme Nadaci VINCI v České republice za finanční podporu ve výši 98 180 Kč. Tato částka bude použita na vybavení půjčovny kompenzačních pomůcek pro osoby se zrakovým postižením.

Tyflodrom navštívil konferenci Profesionálové v neziskovkách

25. 4. 2013 se Tyflodrom prezentoval na konferenci Profesionálové v neziskovkách. Konference se konala v prostoru HUB Praha, který je místem pro pracovní setkávání, inovace a rozvoj podnikání. Dostalo se nám jedinečné příležitosti osobně oslovit přítomné profesionály z byznysu a navázat spolupráci s odborníkem pro oblast marketingu. Naši prezentaci najdete zde.

Děkujeme Nadačnímu fondu Veolia

Děkujeme Nadačnímu fondu Veolia za grant ve výši 40000 Kč na podporu projektu „Spolu zažijeme víc“. Finanční částka je určena na pořízení kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené, které budou užívány při školení budoucích dobrovolníků mladých lidí s postižením zraku.

Tyflodrom na II. tyflopedické konferenci v Olomouci

7. 3. 2013 měl Tyflodrom své zástupce na II. tyflopedické konferenci v Olomouci. Příspěvek, který vyjde ve sborníku z konference, si můžete přečíst zde.

Spouštíme web

Zveřejnili jsme naše nové webové stránky s nabídkou služeb.