Pro firmy

Usilujeme o přístupnost všech služeb lidem se zrakovým handicapem, a to ať už přicházejí do firem jako zákazníci, nebo zde hledají možnost pracovního uplatnění. Přístupné prostředí chceme budovat s vámi, poskytovateli služeb a potenciálními zaměstnavateli našich klientů s postižením zraku.

Co nabízíme?

Chcete-li vědět:

 • na jakých pozicích zrakově handicapované zaměstnávat
 • jakými způsoby či pomůckami je možné kompenzovat zrakový handicap
 • jak s těmito pracovníky správně komunikovat
 • kde a jak tyto pracovníky hledat

poskytneme vám odborné poradenství.

Chcete-li:

 • rozšířit znalosti personalistů
 • zvýšit komunikační kompetence pracovníků, kteří pracují se zákazníky
 • připravit pracovní tým na příchod kolegy se zrakovým handicapem

připravíme pro vás vzdělávací workshopy.

Chcete-li:

 • zajistit zábavný a přínosný program na firemní akci
 • posílit či stmelit pracovní tým
 • poznat vaše zaměstnance při mimopracovních činnostech
 • zažít se svými kolegy něco jedinečného

neváhejte a objednejte si u nás teambuildingy a eventy.