O nás

Tyflodrom, z.s. bylo zaregistrováno u Ministerstva vnitra ČR dne 8. 11. 2012

Orgány sdružení

Předsednictvo

Mgr. Markéta Outratová, statutární zástupce

Mgr. Kateřina Kociánová

Ing. Lucie Soukupová

Kontrolní komise

Mgr. Zuzana Wienerová, předsedkyně kontrolní komise

Bc. Tereza Bezpalcová

Bc. Šárka Žežulková

Naše poslání

Posláním Tyflodrom, z.s. je vytvářet příležitosti pro sociální integraci osob se zrakovým postižením, zvyšovat kvalitu jejich života a odstraňovat bariéry plynoucí ze zrakového handicapu. Vycházíme z odborných poznatků tyflopedie, z tradice vzdělávání a podpůrných služeb pro osoby se zrakovým postižením.

Naše cíle

 • zvyšovat kvalitu života osob se zrakovým postižením
 • zlepšovat jejich postavení na trhu práce
 • podporovat jejich osobnostní a profesní rozvoj
 • zlepšovat jejich přístup k informacím a posilovat samostatnost
 • zvyšovat informovanost laické veřejnosti v oblasti důsledků a možností kompenzace zrakového handicapu
 • vydávat informační a metodické materiály
 • spolupracovat s dalšími odbornými organizacemi
 • stát se respektovaným subjektem tyflopedického typu
 • zapojovat dobrovolníky do činnosti sdružení.

Pracovnice Tyflodrom, z.s.:

 • mají vzdělání v oborech psychologie, andragogika a speciální pedagogika
 • mají zkušenosti s přímou prací s klienty se zrakovým postižením a dalšími zdravotními handicapy
 • mají znalosti v oblasti sociálního zabezpečení
 • znají problematiku zákona o sociálních službách, včetně kritérií standardů kvality
 • spolupracují na tuzemských i mezinárodních projektech zaměřených na podporu pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením
 • jsou členy tematických sítí mezinárodních projektů věnujících se přenosu zkušeností a modelů dobré praxe v oblasti zaměstnávání zdravotně handicapovaných ze zahraničí do ČR
 • věnují se lektorské činnosti v oblasti speciální pedagogiky, psychologie a sociálních služeb.