Podporují nás

V roce 2013 podpořily naši činnost Nadační fond Veolia částkou 50 000 Kč a
Nadace VINCI v České republice částkou 98 180 Kč.