Pro dobrovolníky

Tyflodrom, o.s. realizuje dobrovolnický program „Spolu zažijeme víc", v rámci kterého dobrovolníci nabízejí svůj čas a energii mladým lidem se zrakovým postižením. Cílem tohoto programu je poskytnout těmto lidem pomoc dobrovolníků při nejrůznějších volnočasových aktivitách, kterým se nemohou věnovat samostatně bez pomoci vidící osoby. Spolu s dobrovolníkem tak může člověk se zrakovým postižením např. jít plavat, jezdit na tandemovém kole, podnikat výlety do přírody či procházky Prahou, navštěvovat divadla, kina, koncerty, ale také třeba číst knihy a časopisy, chodit do knihovny nebo se věnovat výtvarným činnostem. Pomoc dobrovolníka ocení jak nevidomí, kteří bydlí na internátech středních škol pro zrakově postižené nebo vysokoškolských kolejích, tak také ti, kteří bydlí u rodičů, ale chtějí být maximálně samostatní a trávit volný čas podle svých představ a přání.

Kdo se může stát naším dobrovolníkem?

Dobrovolníkem se může stát člověk, který:

 • je starší osmnácti let
 • je trestně bezúhonný
 • předloží výpis z rejstříku trestů a poskytne údaje potřebné pro uzavření smlouvy o výkonu dobrovolnické činnosti
 • absolvuje víkendové školení budoucích dobrovolníků zaměřené na komunikaci s lidmi se zrakovým postižením
 • může se alespoň jednou za 2 týdny scházet s klientem, a to po dobu min. deseti měsíců.

Jak podporujeme naše dobrovolníky?

 • Poskytujeme průběžné metodické vedení koordinátorkou dobrovolnického programu.
 • Pořádáme pravidelné supervize vedené externím supervizorem.
 • Dobrovolníci, kteří pracují ve dvojici s klientem, mohou využít konzultace s psychologem.
 • Zapojujeme dobrovolníky do prezentačních a vzdělávacích aktivit a při školení nových dobrovolníků.
 • Studentům humanitních oborů nabízíme možnost odborné praxe.
 • Seznamujeme dobrovolníky s fungováním neziskové organizace a se službami pro zrakově handicapované.
 • Sjednáváme pojištění pro případ úrazu a odpovědnosti za škodu vztahující se na dobu strávenou s klientem.

Jak se můžete zapojit?

Kontaktujte nás a domluvíme si úvodní schůzku. Představíme vám sdružení Tyflodrom, naši činnost a podrobně vás seznámíme s dobrovolnickým programem. Když se rozhodnete zúčastnit školení dobrovolníků, vyplníte nám úvodní dotazník (vaše zájmy, časové možnosti aj.) a zařadíme vás do nejbližšího běhu školení. Školení je víkendové (sobota, neděle), v rozsahu 16 hodin. V jedné skupině je 10-15 budoucích dobrovolníků. Po proškolení s vámi uzavřeme smlouvu o výkonu dobrovolnické činnosti a najdeme vám klienta podobných zájmů, časových možností apod. S ním se pak budete setkávat dle vzájemné domluvy.

Co vám školení přinese?

 • Získáte užitečné informace a rady pro práci ve dvojici klient-dobrovolník.
 • Poznáte a vyzkoušíte si pomůcky, které nevidomí lidé používají při každodenních činnostech, protože jim pomáhají kompenzovat zrakový handicap.
 • Vyzkoušíte si chůzi s bílou holí s klapkami na očích.
 • Poznáte, jak a proč je pro nevidomé důležitý sluch a hmat.
 • Naučíte se, jak nabídnout pomoc nevidomému, jak ho vést a popisovat mu prostor.