Poradenství

Poskytneme vám komplexní a bezplatný poradenský servis v oblasti zaměstnávání zrakově handicapovaných.

Kontaktujte naše poradce, kteří:

 • mají odborné vzdělání v oblasti práce s lidmi se zrakovým postižením
 • působí v přímé práci s klienty s postižením zraku a dalšími zdravotními handicapy
 • spolupracují v rámci tuzemských i mezinárodních projektů zaměřených na pracovní uplatnění zdravotně handicapovaných
 • jsou členy tematických sítí projektů věnujících se přenosu zkušeností a modelů dobré praxe v oblasti zaměstnávání handicapovaných ze zahraničí do ČR
 • věnují se lektorské činnosti.

Co nabízíme?

 • Poskytneme potřebné informace.
 • Zprostředkujeme zkušenosti osob se zrakovým postižením a jejich zaměstnavatelů.
 • Zmírníme vaše obavy, uvedeme na pravou míru nejčastější mýty a předsudky o lidech s postižením zraku.
 • Seznámíme vás se základními zásadami, jak komunikovat při přijímacím pohovoru se zrakově handicapovaným uchazečem.
 • Pomůžeme vám s výběrem vhodného pracovníka s postižením zraku.
 • Usnadníme vám komunikaci s Úřadem práce ČR a s poskytovateli služeb pro osoby se zrakovým postižením.
 • V případě zájmu pro vás připravíme kurz na míru podle vašich aktuálních potřeb.
 • Navrhneme takové postupy a řešení, která povedou k maximální samostatnosti a přirozenému začlenění zrakově handicapovaného do pracovního týmu.

Jaká témata s námi můžete konzultovat?

Legislativa v oblasti zaměstnávání zdravotně handicapovaných

 • Poskytneme vám informace o daňových úlevách při zaměstnávání osob se zdravotním postižením a formách tzv. náhradního plnění.
 • Seznámíme vás s možnostmi příspěvků na zaměstnávání těchto osob od Úřadu práce ČR.
 • Provedeme vás procesem podávání žádostí o tyto příspěvky.

Služby pro zrakově handicapované

 • Seznámíme vás s nabídkou sociálních, vzdělávacích, IT a dalších služeb pro zrakově postižené, zprostředkujeme kontakty na jejich poskytovatele.
 • Nabídneme vám i vašim zrakově handicapovaným zaměstnancům různé formy podpory a pomoci v rámci činnosti neziskových organizací a Úřadu práce ČR.

Pomůcky kompenzující zrakový handicap

 • Seznámíme vás s pomůckami, které bude těžce zrakově handicapovaný pracovník ve vaší firmě nejspíše potřebovat.
 • Pomůžeme s výběrem vhodných pomůcek, zprostředkujeme kontakty na jejich dodavatele.
 • Seznámíme vás s možnostmi finančních zdrojů pro jejich zakoupení, včetně pomoci při zpracování žádostí o finanční příspěvky.

Samostatnost pracovníka s těžkým postižením zraku

 • Zajistíme vašemu zrakově handicapovanému pracovníkovi nácvik samostatného cestování do firmy tak, aby se byl schopen spolehlivě a bezpečně dopravovat do zaměstnání.
 • Seznámíme jej s interiérem budovy a naučíme orientaci v něm tak, aby samostatně trefil na místa, která bude navštěvovat.
 • Podáme vám základní informace z oblasti samostatného pohybu a prostorové orientace zrakově handicapovaných.

Práce na PC při těžkém postižení zraku

 • Poskytneme vám základní informace o možnostech práce na PC při postižení zraku.
 • Pomůžeme vašemu zrakově handicapovanému pracovníkovi s výběrem vhodného software.
 • Seznámíme vás s konceptem přístupného webu z hlediska uživatelů se zrakovým postižením.
 • Zprostředkujeme vám odbornou konzultaci k přístupnosti webu vaší firmy.

Zrakově handicapovaný jako člen pracovního týmu

 • Zprostředkujeme vám zkušenosti zrakově handicapovaných pracovníků a jejich zaměstnavatelů.
 • Poradíme vám, jak vzájemně komunikovat, aby se zrakově handicapovaný pracovník stal co nejrychleji a nejpřirozeněji samozřejmým a aktivním členem pracovního týmu.
 • Naučíme vás, jak předcházet nedorozuměním plynoucím z důsledků zrakového handicapu.
 • V situacích, kdy si nebudete vědět rady, budeme společně s vámi hledat jednoduše dostupná a efektivní řešení.