Tyflodrom se stal partnerem projektu z oblasti sociálních inovací

Projekt s názvem Rozvoj a uplatnění specifických profesních předpokladů osob se zrakovým postižením v asistivních hlasových službách na trhu práce realizuje sociální firma Transkript online, s.r.o., která poskytuje služby online přepisu mluvené řeči osobám s postižením sluchu. Cílem tohoto projektu je zpřístupnit profesi online přepisovatele osobám s postižením zraku, rozšířit možnosti jejich pracovního uplatnění o novou profesi a posílením týmu online přepisovatelů reagovat na rostoucí poptávku po této službě ze strany osob s postižením sluchu.

Více o předkladateli a projektu najdete na adrese http://www.transkript.cz/index.php/projekty/profesni-prednosti-nevidomych