Děkujeme Nadaci VINCI v České republice

Děkujeme Nadaci VINCI v České republice za finanční podporu ve výši 98 180 Kč. Tato částka bude použita na vybavení půjčovny kompenzačních pomůcek pro osoby se zrakovým postižením.