Jak začít spolupracovat s dobrovolníkem?

Kontaktujte nás a domluvíme si první schůzku. Představíme vám sdružení Tyflodrom a projekt „Spolu zažijeme víc". Zmapujeme vaši zakázku - jakým aktivitám se chcete s dobrovolníkem věnovat, kdy a kde se budete scházet, jaké jsou vaše představy o dobrovolníkovi atd. Na základě tohoto rozhovoru sestavíme váš individuální plán spolupráce s dobrovolníkem. Vybereme pro vás dobrovolníka podobných zájmů a časových možností, sjednáme vaši společnou schůzku a uzavřeme s vámi smlouvu o poskytování dobrovolnické služby. Dále už se budete scházet s dobrovolníkem podle vzájemné dohody tak, aby byly naplňovány cíle, které jste si stanovili v individuálním plánu. Po dobu zapojení do projektu vám budeme k dispozici, budete-li potřebovat konzultovat něco k vaší spolupráci s dobrovolníkem.